El Museu del Ferrocarril de Catalunya forma part de la Ruta europea de patrimoni industrial

El Museu del Ferrocarril de Catalunya forma part de la Ruta europea de patrimoni industrial


El Museu del Ferrocarril de Catalunya, gestionat per la Fundació de Ferrocarrils, ha estat escollit per formar part del conjunt d’espais patrimonials de Catalunya, que s’incorporaren a la nova ruta regional de la Ruta Europea del Patrimoni Industrial (ERIH).

El mapa de la ruta engloba a 51 països europeus on s’assenyalen més de 2.200 llocs d’interès, que queden definits sota una mateixa premissa: són llocs que expliquen la història industrial europea i que són accessibles a turistes i visitants.

Catalunya està posicionada, juntament amb les rutes regionals basca i asturiana, com a referent de la cultura industrial, ja que compta amb els museus i espais del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNCACTEC). Dins de la ERIH hi ha un total de 19 representats del Sistema del MNCATEC, entre els quals es troba el Museu del Ferrocarril de Catalunya.

Les rutes establertes en la ERIH pretenen presentar i exposar la història de les regions que es van veure especialment marcades per la industrialització. El projecte vol mostrar al públic com la història industrial Europea és un element cabdal del passat, present i futur per a la societat del continent. La marca que va deixar la Revolució Industrial es pot recordar avui en dia a través dels monuments i testimonis que es conserven i que representen la identitat cultural de la història tècnica d’Europa. En definitiva, podem afirmar que l’herència industrial s’ha convertit en un símbol del canvi.