Cookie Consent by Free Privacy Policy website Primera experiència professional en les Administracions públiques

La Fundació de Ferrocarrils, F.S.P., convoca un procés públic d'ocupació finançada mitjançant la subvenció pública del programa "Primera experiència professional en les Administracions públiques". Aquesta actuació està inclosa en la Inversió 1, «Ocupació Jove», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council lmplementing Decision-*ClD).

L'objecte d'aquesta convocatòria és proporcionar, en el si dels serveis prestats per les Administracions públiques, les primeres experiències en l'ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals a joves en etapa formativa de les quals s'hagi completat i acreditat en el que a coneixements es refereix. S'ofereixen vuit llocs en dues línies d'ocupació:

 

a) Un lloc per a la línia d'ocupacions en competències digitals, conforme al Marc Europeu de competències digitals per als ciutadans establert per la Comissió Europea (DIGCOMP)

b) Set llocs per a la línia d’ocupació general.

  • Disposem de tres centres de treball, dos a Madrid i un a Vilanova i la Geltrú (Barcelona): la seu principal, el palau madrileny de Fernán Núñez i els museus del ferrocarril de Madrid i Catalunya. Dels llocs oferts, nou son a Madrid i un a Vilanova i La Geltrú.
  • Les ofertes estaran publicades i actives al portal EMPLEATE fins que les places es cobreixin. És obligatori el registre previ a través del portal EMPLEATE per tenir accés a les places de la convocatòria.
  • Els destinataris de la contractació seran persones joves, majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  • La modalitat de contractació serà contracte en pràctiques, havent de complir tots els requisits a l’inici del contracte. El contracte de treball per a l’obtenció de pràctiques professionals s’haurà de concertar dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis.
  • La duració màxima de contractació serà de 12 mesos, amb jornada completa.
  • Data prevista d’inici de contractacions, l’1 de març de 2024.
  • La valoració curricular i de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. El currículum cec és un tipus de currículum anònim en el que no s’especifica el nom de l’aspirant només les inicials, ni el seu gènere o data i lloc de naixement. Tampoc inclou la seva fotografia.
  • La persona contractada sempre comptarà amb el suport, l’orientació i l’assessorament d’un/a tutor/a, que serà un/a treballador/a de l’entitat, amb formació i experiència a l’àrea professional en la qual tindrà la primera experiència professional la persona contractada.