Cookie Consent by Free Privacy Policy website Un gran projecte - Museu del Ferrocarril de Catalunya

Visió

Ser un potent i innovador actiu d'oci experiencial, patrimonial, divulgatiu, cultural i tècnic al servei de la ciutadania i del sector del transport en tren, centre de referencia museològica en matèria del ferrocarril a Catalunya. Un Museu inspirador que estimuli la participació, el diàleg, la curiositat, el gaudi i l'aprenentatge en el clúster educatiu ferroviari creat a Vilanova i la Geltrú.

Un gran projecte

Missió

Ser un vehicle de comunicació patrimonial al servei de les persones a través de una mostra de la cultura ferroviària al llarg de la història. Els relats i experiències que inspiren els béns patrimonials son el vehicle per promoure el coneixement, la valoració i la utilització del transport ferroviari. Un equipament inclusiu i dialogant, arrelat al territori, en el qual els elements mobles, immobles, documentals i la memòria intangible que custodia explora i exposa l'acció continuada d'homes i dones en la innovació del transport per tren, així com els efectes transformadors de la seva connectivitat.

Estratègia

 • Posicionar el Museu com a referent a Catalunya de conservació patrimonial i de divulgació de la cultura ferroviària, dels seus valors i dels beneficis que suposa per a la comunitat.
 • Consolidar un museu atractiu, saludable i sostenible amb visió estratègica.
 • Ampliar la seva funció educadora al major nombre de persones possible, més enllà dels visitants presencials.

Objectius

 • Custodiar, recuperar, rehabilitar, documentar i exposar una valuosa selecció del llegat patrimonial del ferrocarril per a la transmissió a les futures generacions de l'esforç i l'experiència de les passades.
 • Oferir a la societat els testimonis dels records materials del ferrocarril amb la voluntat que siguin útils per reflexionar sobre si mateixa i planificar el seu futur.
 • Actuar com a vehicle de comunicació per aconseguir la valoració i la utilització del ferrocarril per les persones.
 • Arribar als nous públics i incrementar els visitants presencials i la comunitat de seguidors virtuals.
 • Convertir la visita del Museu en una experiència única al voltant del món del tren, des del passat fins al futur.

Valors

Las locomotores del Museu
 • Vocació de servei públic
 • Orientació al canvi i a la millora
 • Esperit d'equip
 • Proactivitat
 • Responsabilitat
 • Flexibilitat
 • Transversalitat
 • Innovació
 • Hospitalitat
 • Cocreació
 • Respecte
 • Confiança
 • Accessibilitat
 • Inclusivitat