Un llibre digital per Sant Jordi

Un llibre digital per Sant Jordi


El dissabte 22 d’abril, en el marc de la celebració de Sant Jordi 2023, a les 12h a la Nau del Pont Grua del Museu es presenta el llibre digital: “Planes, materiales, lugares: análisis de la vivienda social ferroviaria en España, 1939-1989” de l’editorial 3Ciencias i dels autors Domingo Cuéllar, Aurora Martínez-Corral i Javier Cárcel-Carrasco.

En paraules dels mateixos escriptors: “Aquest llibre ofereix una visió general de la construcció de l'habitatge social ferroviari durant la segona meitat del segle XX, però també aporta prou detall per conèixer, a través de la classificació i l'ordenació de l'àmplia documentació consultada, els nombrosos casos que són objecte estudi i anàlisi."

El text s’organitza sobre tres eixos d’estudi. En primer lloc, la planificació i l'organització del sistema de construcció de l'habitatge social ferroviari per part d'empreses i grups de cooperativistes. En segon lloc, un ampli recorregut per la materialitat de les edificacions, a cadascun dels apartats arquitectònics més rellevants, oferint així una dissecció d'aquests habitatges des dels seus fonaments a les instal·lacions de subministraments que eren característics a cada moment. En tercer lloc, situem aquests habitatges al seu espai de relació, al voltant del barri o la ciutat i com han evolucionat des de la seva construcció, en molts casos com una fita aïllada de la resta de la ciutat, fins al seu estat actual, on no sempre és reconeixible el seu origen ferroviari.

L’obra es pot llegir gratuïtament en aquest enllaç.