Cap a un Museu del Ferrocarril més accessible

Cap a un Museu del Ferrocarril més accessible


Seguint el camí cap a l'accessibilitat universal que va marcar l'any 2016 al nostre Pla d'Inclusió. Gràcies a una subvenció de funcionament de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració de l'arquitecta experta en accessibilitat, Irene Raya –premio “Camins de Ferro a Vilanova, 2021”-, aquest mes de gener s'han implementat diferents mesures orientades a la millora de l'atenció i del servei a totes les persones i, en especial, aquelles que tenen algun tipus de dificultat.

Amb l’ajut rebut s’han realitzat ja les següents accions: 

  • Senyalització de determinats espais amb més risc (escales, rampes...) amb bandes podo tàctils, i marcat d’itineraris amb bandes d'encaminament per millorar l'orientació segons la normativa vigent. 
  • Instal·lació de taulells a la recepció amb l’alçada i profunditat necessàries per a que les persones amb cadires de rodes puguin apropar-se sense dificultats i accedir a la informació. 
  • S’han eliminat les arestes i cantonades de la resta de mobles del conjunt principal d'informació i recepció.
  • A l’exterior, estem ultimant la instal·lació de banderoles amb la nova imatge visual del Museu dins del Sistema Territorial del MNACTEC per facilitar la visibilització d’aquest espai cultural. 
  • Al nou lloc web del Museu, també s’ha inclòs un apartat d’Atenció, Serveis i Accessibilitat amb icones que faciliten informació prèvia a la visita en aquest aspecte.

L’any 2021 el Museu va participar en el programa d’avaluació d’accessibilitat MUSA, en col·laboració amb el Sistema de Museus de la Ciència i la Tècnica (mNACTEC), per tal de conèixer de primera mà les necessitats més importants en aquest àmbit. El MUSA va detectar algunes accions que eren d’alta prioritat però, en general, el resultat de l’estudi va ser força favorable, indicant únicament algunes actuacions necessàries per a aconseguir l'increment i millora de la senyalització, de l’orientació, la identificació  i el coneixement del Museu del Ferrocarril de Catalunya per part dels nostres visitants. 

Continuem fent passes cap a l’accessibilitat universal i l’accés a la cultura i el patrimoni per a tots!

El Museu continua implementant millores d’accessibilitat seguint la normativa