Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Vies i infraestructures

Tirafons
Tirafons

Tirafons

Últim quart del segle XIX.
Línia Barcelona-Vilanova-Valls.


Reg. 00787