Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles
Escultura del Museu del Ferrocarril

Projects

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – collaboration since 1998

 

 

Students guiding on the program EPS. They work on the industrial patrimony, education and other topics in the website: www.railway-heritage.com

 

Teachers collaboration in the educational program of the Museum. 

 

Collaboration with the Informatics Engineering.

 

 

 

With the Centre de Recursos del Garraf (CRP) – since 1998

 

Several projects of scientific and thecnic disclosure, participating with the Comitè Organitzador i Comitè Científic del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat.

 

 

 

Buchenwald project – since 2012

 

Educative project with Amical Mauthausen and high schools of Garraf and Barcelonès.

 

Also the award "Premi Marcel·lí Garriga de Fotografia".

 

 

 

Collaboration with the school "Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)" – since 1998

 

Programa d’Activitats educatives de la ciutat de Barcelona, amb we are members of the Grup Impulsor del Consell de Coordinació Pedagògica.

 

 

 

Collaboration with Vilanova's council and the school Institut Municipal d’Ensenyament i Treball (IMET) – since 1998

 

Educative activities program, IMET.

 

 

 

With the Fundación de los Ferrocarriles Españoles

 

Projects of international research (RESTRAIL, Setè Programa Marc) with R+D+I  department of Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

 

 

 

Collaboration with the Universitat de Hanze (Holland) 2015-2016

 

ERASMUS + program. Interships in the Museum from the Hanze University.

 

 

Merlijn Hulzenga i Roy Brons (estudiants).

 

Gerda Jonker i Ana Grande (supervisors).

 

Amb el segell de qualitat del Consell de Coordinació Pedagògica.

Segell de Qualitat educativa