Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

voluntaris

Voluntaris

Mecànics

Associació de Socis i Col·laboradors (SiC)

L’associació de Socis i Col·laboradors (SiC) està formada per persones que actuen de manera voluntària i no remunerada oferint la seva feina en diferents àrees d’actuació (restauració, documentació, difusió o supervisió).

 

Si ets membre de l’Associació podràs realitzar amb nosaltres tasques de conservació, millora i restauració dels fons i de les instal·lacions del Museu, així com tasques de difusió i ajuda a la realització d’activitats. A més us oferim el lliure accés a les instal·lacions, la realització d’activitats exclusives, invitacions a actes especials, tracte preferent en els serveis que ofereix El Museu, etc.

 

Llegir més
Maquinista

Programes de voluntariat:

Conservació. Dedicat a la recuperació i conservació d’objectes custodiats pel Museu, havent creat un grup específic de voluntaris encarregat de la restauració de peces patrimonials.

 

Difusió. Dedicat a la programació de les campanyes publicitàries i a la distribució per l’àmbit geogràfic del Museu de fullets informatius i propaganda.

 

Activitats. Realitza tasques d’ajuda a la realització d’activitats, en les instal·lacions del museu i en dates d’alta afluència de visitants i actes especials a fi d’optimitzar el servei que s’ofereix..

 

Documentació. Efectua tasques relacionades amb l’organització de la biblioteca i temes de documentació així com d’investigació.

Llegir més
Maquinista
voluntari

Avantatges:

–  Entrada gratuïta a les exposicions permanents i temporals
–  Invitacions per a quatre visites d’acompanyants a l’any
–  Recepció de programes i informatius d’activitats
–  Invitació a les inauguracions i actes especials
–  10% de descompte a la botiga del Museu
– Inscripció preferent en activitats de capacitat limitada (viatges culturals, recorreguts històrics etc.)
–  Participació en taules rodones, conferències, testimonis orals, etc.
–  Visites exclusives a Museu tancat
–  Organització de viatges “ferroviaris”

 

Contacte de l’Associació: voluntarissic@gmail.com 

Llegir més