Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Apropa Cultura

Apropa Cultura

 

Des de fa més d’un any, el Museu del Ferrocarril de Catalunya forma part del programes APROPA CULTURA (https://www.apropacultura.cat/ busca el nostre programa en quest web), una iniciativa que uneix equipaments culturals amb les entitats del sector social per fer accessible la cultura. Connecten les entitats socials amb els teatres, auditoris, museus, espais singulars i festivals d’arreu de Catalunya. Un projecte de lleure cultural inclusiu que col·labora amb entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, tant en àmbits preventius com d’intervenció directa. Uneixen aquests col·lectius amb equipaments culturals amb vocació de compromís social. Els acompanyem en el procés de convertir la cultura en un fet habitual i rellevant també per a les persones en situació més vulnerable.

Apropa Cultura

 

De quins col·lectius estem parlant? Doncs, persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemàtica de salut mental, discapacitat física, en situació d’exclusió social, gent gran (residències, centres de dia), en privació de llibertat, persones migrades i refugiades (programes d’acollida i d’inclusió social), infància i adolescència (CRAES i centres oberts), addicions, sense llar, dones (violència de gènere i risc d’exclusió), Trastorn de l’Espectre Autista, col·lectiu LGTBI.

Apropa Cultura

 

Tots aquest col·lectius poden gaudir de tarifes especials, en el cas d’aquest Museu 1 i 2€. També es  dona servei a entitats de discapacitat sensorial, centres especials de treball, associacions de malalties cròniques, associacions de pares i familiars lligades a síndromes o malalties i habitatges amb serveis de gent gran. Des del 2013 fins a l’actualitat han gaudit de més de 68.000 experiències a museus i espais singulars, durant el 2019 van ser 22.073. En aquesta xifra es troben inclosos els que van gaudir d’aquest Museu de Vilanova.

 

Apropa Cultura

TESTIMONIO - Apropa Cultura

Dedicat al col·lectiu DONES